Hvis du har en DNA sekvens kan du finde tilhørende RNA baser og de aminosyrer baserne koder for. Du kan også gå den anden vej. Hvis du har en aminosyre kan du finde de tilhørende RNA og DNA baser.

 

%d