BiotekEksamen

biotek BTK_A maj 2011

bioteknologiA maj 2012

120529 Rettelsesblad bioteknologiA bilag3

Biotek august 2012 BTK A

BT23maj2013

BT21aug2013

BT21maj2014

biotek A 21 august 2014

BT21maj2015

BT20aug2015

BT23maj2016

BT12aug2016

BT17maj2017
BT17maj2017bilag

BT14aug2017
BT14aug2017bilag

BT24maj2018

BT14aug2018

BT20maj2019

BT14aug2019

Bioteknologi-stx-A-Laererens-haefte-august-2019 (2)

gl-frs192-BTK-A-14082019-6_182148

Test BT marts 2019

BT20maj2019

BT14aug2019

Leave a Reply

%d