Oversigt-Nøgle isomeri

BiotekEksamen

biotek BTK_A maj 2011 bioteknologiA maj 2012 120529 Rettelsesblad bioteknologiA bilag3 Biotek august 2012 BTK A BT23maj2013 BT21aug2013 BT21maj2014 biotek A 21 august 2014 BT21maj2015 BT20aug2015 BT23maj2016 BT12aug2016 BT17maj2017 BT17maj2017bilag BT14aug2017 BT14aug2017bilag BT24maj2018 BT14aug2018 BT20maj2019 BT14aug2019 Bioteknologi-stx-A-Laererens-haefte-august-2019 (2) gl-frs192-BTK-A-14082019-6_182148 Test BT marts 2019 BT20maj2019 BT14aug2019

%d bloggers like this: